Jura opgave – Formueret del 1

Jura er en interessant felt, som man ikke kan komme udenom hverken på et politisk eller økonomisk plan. Forneden kan man finde en besvarelse af en opgave indenfor formueret. Besvarelsen er del 1 af en større opgave.

Hvilken type fuldmagt er der tale om?

Bente bliver ved brevet af Asger givet en opdragsfuldmagt (uden særlig tilværelse), jf Aftl § 18. Bente får her lov til at handle i Asgers navn og for dennes regning. En opdragsfuldmagt kan både være mundtlig og skriftlig. At denne erklæring til Bente er skriftlig betyder ikke nødvendigvis, at der er tale om en § 16-fuldmagt.

Læs også: Alt om konkurrenceklausuler

Det fremgår ikke af det skriftlige dokument, at fuldmagts­erklæringen er beregnet til forevisning for tredjemand. At Bente fremviser brevet og billederne til Calle, ændrer ikke ved dette forhold. Bente kan trygt handle i Asgers navn uden at være i besiddelse af fuldmagtserklæringen i brevet. De vedlagte billeder skal ikke skabe dokumentation for fuldmagtens eksistens, men blot skabe interesse hos købere.

Asgers tekstbesked til Bente

Bente handler i den indgåede aftale med Calle, indenfor fuldmagtens grænser. Ved afsendelsen af beskeden giver Asger en bemyndigelse til Bente, hvor hun mindst må sælge ringen for 12.000 kr. Det fremgår af teksten, at bemyndig­elsen er kommet til Bentes kundskab, men at ”hun havde glemt alt om den”.  Bente handler dermed udenfor bemyndigelsen men indenfor fuldmagten. Da der er tale om en fuldmagt uden særlig tilværelse bliver Asger ikke bundet af Bentes dispositioner, jf Aftl § 10, stk  1 e.c. Dette er uanset om Calle er i god eller ond tro.

Asger opfylder endvidere sin reklamationspligt ved straks at ringe til Calle.

Erstatning

Da Asger ikke er bundet af aftalen, har Calle dermed ikke krav på at få ringen udleveret. Calle kan ikke opnå erstatning efter den positive opfyldelsesret, da aftalen var ugyldig. Bente handlede indenfor fuldmagten, hvorfor hun ikke er ansvarlig efter Aftl § 25, stk 1. Spørgsmålet er dog om Calle kan kræve erstat­ning af Bente efter den negative kontraktsinteresse.

Bente kan i medfør af Aftl § 25, stk 2 blive erstatningsansvarlig for de 500 kr, som er de omkostninger Calle efterfølgende havde ved at udfærdige et certifikat hos en juvelér, i den tro om, at han havde indgået en gyldig aftale. Bente går ikke fri af ansvar, da hun handler i ond tro og ikke holder sig indenfor bemyndigelsen. Calle har ikke kunne påregne, at Bente handlede udenfor bemyndigelsen.

Konklusion

Calle kan ikke kræve at få erstatning efter sin subsidiære påstand på 2.500 kr. da han bliver stillet som om aftalen aldrig var blevet indgået. Den berigelse han kunne have opnået på 2.000 kr, som var forskellen på den aftalte pris og ringens egentlige værdi, bliver derfor ikke relevant. Af Bente, kan Calle kun opnå erstatning  efter den negative kontraktsinteresse, som er hans omkost­ninger på 500 kr.

Vil du gerne vide mere om formueret?

Jura formueret Wikipedia

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *