The U.S Libertarian resurgence as a synthesis of Post-Modernistic culture and relativism

Milton Friedman

5. semester er netop overstået på Aarhus School of Business and Social Sciences, og nu går der ikke længe til, at jeg kan få lov til at starte på kandidaten It & Business på CBS/It-universitetet i København.

På 5. semester skulle jeg i faget Cultural Studies skrive om et hvilket som helst emne, så længe det holdte sig til det engelske sprog og kultur.

Her valgte  jeg at kigge på liberalismens genopståen som en syntese af postmodernistisk kultur og relativisme.

Det kunne være nogen fandt læsningen spændende 🙂
Continue reading

Hvorfor skralder danske studerende?

På mit studium i Århus på 3. semester lavede jeg en kvalitativ undersøgelse omkring hvorfor danske studerende skralder mad fra containere på trods af, at de modtager SU. og er nogle af de rigeste unge mennesker i verden?

Eftersom den kvalitative undersøgelse er 23 sider lang, så har jeg kopieret indledningen og konklusionen, som en teaser for de interesserede der ligesom mig har undret sig over fænomenet samt de studerendes tilgang til det.

Resten af undersøgelsen kan læses via PDF filen længere nede på siden.
Continue reading

Frihed kræver kompromiser

En sidste prøve er blevet sat for. Hvis vi overvejer muligheden af den givne situationen som værende den vi har søgt efter i årtier.

Som vi vil se er tiden nu kommet til hvor alle friheds-elskende mennesker slår sig sammen i et fredelig samarbejde for at forstå at Ron Paul og Rand Paul stadigvæk arbejder på vores side, dog igennem systemet.

For at koge det hele ned og forstå at der ikke kun er ting i politikkens verden som anarkokapitalisme, libertarianisme, voluntarrisme, agorisme eller konstitutionalisme, men at der faktisk kun er en enkelt ide som den om frihed, burde folk lytte til selve ordene fra Rand Paul og beslutte om de er ved at pumpe en situation op til skyerne eller ikke —> Se video foroven.
Continue reading

Greed killing the American Dream… And the world

america economy
A symbol of the financial elite?

 

This topic has been one of my all time favorite exams. America, one of the first countries in the world with pure freedom and the liberalism that followed, has been poisened the last 100 years or so by financial greed. If you like reading about economy, the financial crisis in 1929 and 2008, the wealthy and powerful banking families like the Rothschilds and Rockefellers, you might just like or hate what you are about to read.

This is a synopsis and not a report. In other words, the focus was not on being too source critical.

For many decades the American financial system has been stable and safe. But then something changed and the financial industry turned its back on society. Corrupted our political system and plunged the world economy into the crisis of 1929 and 2008.
Continue reading

Serbien – Kosovo rapport: EU’s indflydelse og integration

serbien eu kosovo

Når man i dag taler om EU og det europæiske samarbejde kan man sige mange positive samt negative ting med den nuværende finanskrise in mente. Men en ting kan man ikke betvivle: EU’s evne til at skabe fred på kontinentet imellem tidligere rivaliserende nationalstater blandt andet ved hjælp af øget økonomisk integration.

Balkan regionen har om nogle været genstand for konflikter imellem rivaliserende nationalstater som også udløste Balkan-krigen i 1991 efter Jugoslaviens sammenbrud. Især forholdet imellem Serbien og Kosovoregionen var under borgerkrigen årsag til nogle af de blodigste kampe og mest forfærdelige krigsforbrydelser i nyere europæisk historie.  Siden krigen har de seks omkring liggende Balkan lande stræbt efter at blive optaget i EU-samarbejdet og dermed endelig blive accepteret som en del af Vesten. I det brede perspektiv er det uden tvivl hele Balkans interesse at blive optaget i EU, men grundet Balkans historie kan området betragtes som en kludetæppe der er blevet samlet og delt flere gange igennem historien. Derfor kan man ikke se på Balkan som én samlet enhed, men som mange dele med hver deres udfordringer. EU påbegyndte sit omfavn af de tidligere Jugoslaviske lande med Slovenien i 2004. Med Kroatiens endelige optagelse i juli 2013, ser det ud til at Serbien står foran EU´s dørtrin til at blive det tredje land i rækken med EU-kandidaturen.
Continue reading

Højkonjunkturen i Europa 1950-1973 samt europæisk integration

Jeg har netop afleveret en skriftlig eksamen i Europas Økonomiske Historie. For dem som interesserer sig for økonomi med udgangspunkt i De Gyldne Tider (højkonjunkturen 1950-1973) samt europæisk integration kan opgaven være relevant til skolebrug eller fritidslæsning.

I forhold til spørgsmål 4 har det været svært at indrage noget faktuelt om sammenhængen mellem højkonjunkturen og den europæiske integration. Der er utrolige mange egenskaber at tage højde for, da det ikke kun er et sociologisk spørgsmål om hvordan mennesker føler omkring deres europæiske identitet, det er ikke kun et spørgsmål om nødvendighed og det er ikke et spørgsmål som kan forklares via forskellige former for integrationsteorier.
Continue reading

Europagten og dens betydning for Danmark

Europagten

Europagten

Selvom Danmark ikke er med i Euroen, så har landet stadig mulighed for at være en del af Europagten. Forneden kan man finde informationer om hvad Europagten er, og den danske holdning til den inde på Christiansborg.

Hvad er Europagten?

Europagten (finanspagten) blev vedtaget den 9. december 2011 af de 17 eurolande, og de otte ikke-eurolande, for at sikre en bedre finanspolitik samt økonomisk koordinering. Pagten skal ses som et værktøj til at sikre holdbarheden af staternes offentlige finanser, og på den måde forbygge gældskriser som den nuværende.

Hvilke lande er med i Europagten?

EU består af 27 medlemslande. Heraf har to medlemslande, Tjekkiet og Storbritannien, har valgt at takke nej til samarbejdsaftalen.

Budgetregler i Europagten
Continue reading

CEPOS skriveøvelse II – Den grønne tilgang .. eller er den grå?

Skriveøvelse II:

Skriv et debatindlæg om et aktuelt emne med en frihedsorienteret vinkel.

Det skal skrives som om, det var et debatindlæg til en avis.

Omfang: 4000 anslag inkl. mellemrum (svarende til en Opinion i Berlingske Tidende)

Prøv at tænk meget på overskriften og den første linje – det er det vigtigste. Nye vinkler og ny retorik er også velkomment.

Den grønne tilgang .. eller er den grå?

Af Sasa Kovacevic

Hvad vi har i Danmark er ikke underligt. Det findes overalt i verden efterhånden.

Vi satser på at vide lige præcis hvad et samfund som hele har brug for, og kommer til at få brug for i fremtiden. Tør vi gå længere? Umiddelbart ikke, men ikke på grund af manglende mod, men pga. manglende finansiering.

Måske burde vi i en stund reflektere over dette, og se om det hele nu også udmønstrer sig som forventet?

Lad os endelig holde os langt fra de sidste par års dilemmaer omkring finanskrisen; at stimulanspakkerne ikke har duet er ikke kontroversiel viden. Lad os istedet bevæge os hen til et lidt mere omtalt emne som stadig spøger med dets markante sider. Konceptet om grøn teknologi/energi, forskning og hovedsageligt arbejdspladser. Det lyder mildest talt som om de nye arbejdspladser hos de fleste økonomier i den occidentale verden kun genereres i den grønne revolution. Men er dette nu også holdbart?

Den første tanke som burde ramme meningmand/kvinde er Bastiats lære om det som ses, og det som ikke ses. Derefter Jesus Huerta de Sotos lære om hvordan vi alle er økonomiske agenter, som bygger på Carl Mengers gamle skrifter og dagen i dag stadig af Israel Kirzner omkring den entrepenøriske agent. Måske gør vi klogest i at holde os til den logiske tilgang som alle, uanset om man kender til Østrigsk økonomi eller ej, besidder. Måske kan vi endda komme til en fællesforståelse.

Hvad menes med al denne tom-snak?
Continue reading

CEPOS skriveøvelse ACTA

I løbet af vores ophold på CEPOS Universitet skal vi igennem diverse skriveøvelser.

I den næste stykke tid vil jeg uploade forskellige debatoplæg fra nogle af de udvalgte studerende fra mit CEPOS hold 2012. De valgte debatoplæg er udelukkende fra studerende som har tilladt mig at poste deres opgaver.

Skriveøvelse I:

Skriv et debatindlæg om et aktuelt emne med en frihedsorienteret vinkel.

Det skal skrives som om, det var et debatindlæg til en avis.

Omfang: 4000 anslag inkl. mellemrum (svarende til en Opinion i Berlingske Tidende)

Kinesiske tilstande i Danark – ACTA underskrives!

ACTA

Du skal ikke længere rejse 7000 km for at opleve Kina. Danmark har netop underskrevet ACTA – Det er nu slut med fildeling, musik og underholdning på nettet som du kender den.

Af Sasa Kovacevic

På trods af at Kina er det land i verden som har det største antal internet-og mobilbrugere på kloden, så er det også det land som bruger flest ressourcer på at kontrollere mængden af data og oplysninger som florerer rundt på internettet. Fængsling for fildeling, konstant overvågning af dine e-mail konti og afskæring fra omverden er blot af nogle af de ting, som kineserne hver eneste dag bliver udsat for.

Kina har længe været domineret af strikt kontrol når det kommer til ytringsfrihed på internettet. Nu ser det ud til, at det er blevet Danmarks tur.
Continue reading