Få inspiration til mere succes og frihed.

Det er en lørdag aften, og de fleste af mine bekendte forsøger at lokke mig med at tage ud og more mig. Det er der naturligvis intet galt i, men på forhånd ved man at den efterfølgende dag ikke bliver særlig produktiv.

Hvad gør man, hvis man kører træt i at arbejde 24/7?

Hvad skal man stille op hvis det hele bliver for hårdt, og man bare har lyst til at smide sig i sofaen og se film. Lad mig først påpege, at der hellere intet er galt i det.

Det er bare ikke nok for mig.

Jeg ved at for hver gang jeg smider mig i sofaen, for hver gang jeg tager ud og fester, for hver gang jeg ikke orker mere. Så trækker det blot fra i mit regnskab i forhold til at blive succesfuld.

Opfattelsen af succes er naturligvis forskelligt fra individ til individ, og det skal den helst blive ved med at være.
Continue reading

Europagten og dens betydning for Danmark

Europagten

Europagten

Selvom Danmark ikke er med i Euroen, så har landet stadig mulighed for at være en del af Europagten. Forneden kan man finde informationer om hvad Europagten er, og den danske holdning til den inde på Christiansborg.

Hvad er Europagten?

Europagten (finanspagten) blev vedtaget den 9. december 2011 af de 17 eurolande, og de otte ikke-eurolande, for at sikre en bedre finanspolitik samt økonomisk koordinering. Pagten skal ses som et værktøj til at sikre holdbarheden af staternes offentlige finanser, og på den måde forbygge gældskriser som den nuværende.

Hvilke lande er med i Europagten?

EU består af 27 medlemslande. Heraf har to medlemslande, Tjekkiet og Storbritannien, har valgt at takke nej til samarbejdsaftalen.

Budgetregler i Europagten
Continue reading

Jura opgave – Formueret del 1

Jura er en interessant felt, som man ikke kan komme udenom hverken på et politisk eller økonomisk plan. Forneden kan man finde en besvarelse af en opgave indenfor formueret. Besvarelsen er del 1 af en større opgave.

Hvilken type fuldmagt er der tale om?

Bente bliver ved brevet af Asger givet en opdragsfuldmagt (uden særlig tilværelse), jf Aftl § 18. Bente får her lov til at handle i Asgers navn og for dennes regning. En opdragsfuldmagt kan både være mundtlig og skriftlig. At denne erklæring til Bente er skriftlig betyder ikke nødvendigvis, at der er tale om en § 16-fuldmagt.

Læs også: Alt om konkurrenceklausuler

Det fremgår ikke af det skriftlige dokument, at fuldmagts­erklæringen er beregnet til forevisning for tredjemand. At Bente fremviser brevet og billederne til Calle, ændrer ikke ved dette forhold. Bente kan trygt handle i Asgers navn uden at være i besiddelse af fuldmagtserklæringen i brevet. De vedlagte billeder skal ikke skabe dokumentation for fuldmagtens eksistens, men blot skabe interesse hos købere.
Continue reading

CEPOS skriveøvelse II – Den grønne tilgang .. eller er den grå?

Skriveøvelse II:

Skriv et debatindlæg om et aktuelt emne med en frihedsorienteret vinkel.

Det skal skrives som om, det var et debatindlæg til en avis.

Omfang: 4000 anslag inkl. mellemrum (svarende til en Opinion i Berlingske Tidende)

Prøv at tænk meget på overskriften og den første linje – det er det vigtigste. Nye vinkler og ny retorik er også velkomment.

Den grønne tilgang .. eller er den grå?

Af Sasa Kovacevic

Hvad vi har i Danmark er ikke underligt. Det findes overalt i verden efterhånden.

Vi satser på at vide lige præcis hvad et samfund som hele har brug for, og kommer til at få brug for i fremtiden. Tør vi gå længere? Umiddelbart ikke, men ikke på grund af manglende mod, men pga. manglende finansiering.

Måske burde vi i en stund reflektere over dette, og se om det hele nu også udmønstrer sig som forventet?

Lad os endelig holde os langt fra de sidste par års dilemmaer omkring finanskrisen; at stimulanspakkerne ikke har duet er ikke kontroversiel viden. Lad os istedet bevæge os hen til et lidt mere omtalt emne som stadig spøger med dets markante sider. Konceptet om grøn teknologi/energi, forskning og hovedsageligt arbejdspladser. Det lyder mildest talt som om de nye arbejdspladser hos de fleste økonomier i den occidentale verden kun genereres i den grønne revolution. Men er dette nu også holdbart?

Den første tanke som burde ramme meningmand/kvinde er Bastiats lære om det som ses, og det som ikke ses. Derefter Jesus Huerta de Sotos lære om hvordan vi alle er økonomiske agenter, som bygger på Carl Mengers gamle skrifter og dagen i dag stadig af Israel Kirzner omkring den entrepenøriske agent. Måske gør vi klogest i at holde os til den logiske tilgang som alle, uanset om man kender til Østrigsk økonomi eller ej, besidder. Måske kan vi endda komme til en fællesforståelse.

Hvad menes med al denne tom-snak?
Continue reading

CEPOS skriveøvelse ACTA

I løbet af vores ophold på CEPOS Universitet skal vi igennem diverse skriveøvelser.

I den næste stykke tid vil jeg uploade forskellige debatoplæg fra nogle af de udvalgte studerende fra mit CEPOS hold 2012. De valgte debatoplæg er udelukkende fra studerende som har tilladt mig at poste deres opgaver.

Skriveøvelse I:

Skriv et debatindlæg om et aktuelt emne med en frihedsorienteret vinkel.

Det skal skrives som om, det var et debatindlæg til en avis.

Omfang: 4000 anslag inkl. mellemrum (svarende til en Opinion i Berlingske Tidende)

Kinesiske tilstande i Danark – ACTA underskrives!

ACTA

Du skal ikke længere rejse 7000 km for at opleve Kina. Danmark har netop underskrevet ACTA – Det er nu slut med fildeling, musik og underholdning på nettet som du kender den.

Af Sasa Kovacevic

På trods af at Kina er det land i verden som har det største antal internet-og mobilbrugere på kloden, så er det også det land som bruger flest ressourcer på at kontrollere mængden af data og oplysninger som florerer rundt på internettet. Fængsling for fildeling, konstant overvågning af dine e-mail konti og afskæring fra omverden er blot af nogle af de ting, som kineserne hver eneste dag bliver udsat for.

Kina har længe været domineret af strikt kontrol når det kommer til ytringsfrihed på internettet. Nu ser det ud til, at det er blevet Danmarks tur.
Continue reading